Refresh

Comments

Two thousand a sour orange

Hiển thị giây trên đồng hồ Windows 10, 11

Mở đầu

Hallo nếu bạn cần xem thêm giây trên đồng hồ Windows 11. Camta sẽ chỉ bạn một cách cụ thể ngay bên dưới bài viết này.
Mặc định, Windows 11 hiển thị đồng hồ ở góc dưới cùng bên phải của màn hình trên thanh tác vụ. Nó chỉ có giờ và phút được hiển thị, còn giây thì không có để tránh phân tâm hay dơn giản là không cần thiết.

Hướng dẫn

Bước 1: Bạn nhấn tổ hợp phím + R gõ Regedit nhấn Ok.

Bước 2: Bạn sổ các thư mực ra theo đường dẫn bên dưới
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced.

Tại đây bạn Click chuột phải chọn New chọn DWORD (32-bit) Value.

Bước 3: Bạn gõ ShowSecondsInSystemClock gõ xong bạn nhấn enter nhấp đúp chuột vào dòng bạn vừa tạo thay đổi số 0 thành số 1.

Bước 4: Bạn nhấn chuột phải vào thanh tác vụ chọn Task Manager lướt xuống tìm Windows Exploder chuột phải vào nó và Restart lại.

Bạn sẽ thấy màn hình Desktop chớp đen lên một lần sau đó nó sẽ trở lại bình thường, lúc này bạn sẽ thấy đồng hồ hiển thị thêm số giây

Lời kết

Chúc các bạn thành công và đừng quên để lại bình luận, đánh giá bên dưới nhé!

Bài viết liên quan:

Rate Articles:

Two thousand a sour orange

1 comment

  1. Hãy ủng hộ tui nhóe !!!
Leave a comment by topic of the article, and check in Notifications for Me to receive email notifications when your comment is responded to.
Put URL image or Code Snippet , và Quote , then click the button you want to analyze the syntax. Copy the results of the syntax analysis and paste it into the comment field.


image quote pre code