Refresh

Comments

Two thousand a sour orange

Cách cho thư mục xuống dòng trong Visual Studio Code

Mở đầu

Khi bạn sử dụng Visual Studio Code đặt biệt là những người mới sẽ thấy các thư mục nó nằm cùng trên một hàng. Nếu các bạn cảm thấy điều này khó chịu thì Camta sẽ hướng dẫn bạn có thể làm luôn luôn xuống hàng bằng 1 thiết lập đơn giản.
Hãy cùng mình theo dõi bài viết nha.

Hướng dẫn

Bước 1: Mở Visual Studio Code lên và sổ theo đường dẫn File\Preferences\Settings
Bước 2: tại ô tìm kiếm nhập compat folders nhớ là phải chọn thư mục Workspace nha và sau đó chỉ cần bỏ tích mục Compact Folders đi là được.

vậy là từ giờ trở đi các thư mục của bạn nó luôn luôn được xuống dòng.

Lời kết

Chúc các bạn thành công và đừng quên để lại bình luận, đánh giá bên dưới nhé!

Bài viết liên quan:

Rate Articles:

Two thousand a sour orange

Post a Comment

Leave a comment by topic of the article, and check in Notifications for Me to receive email notifications when your comment is responded to.
Put URL image or Code Snippet , và Quote , then click the button you want to analyze the syntax. Copy the results of the syntax analysis and paste it into the comment field.


image quote pre code