Refresh

Comments

Two thousand a sour orange

Share code đồng hồ cho blog/website

Mở đầu

Thời gian mang ý nghĩa quan trọng đối với những người có công việc đòi hỏi sự hoàn hảo chính xác về thời gian. Hôm nay Camta sẽ chia sẽ cho các bạn một Widget digital clock cực đẹp giúp website trở nên sinh động hơn.
Nó sẽ làm cho website bạn có thêm tí màu sắc.

Hướng dẫn

Chèn tất cả code bên dưới vào vị trí bạn muốn hiển thị
    <div class="clock" aria-label="00:00:00 AM">
	<div class="clock__block clock__block--delay2" aria-hidden="true" data-time-group>
		<div class="clock__digit-group">
			<div class="clock__digits" data-time="a">00</div>
			<div class="clock__digits" data-time="b">00</div>
		</div>
	</div>
	<div class="clock__colon"></div>
	<div class="clock__block clock__block--delay1" aria-hidden="true" data-time-group>
		<div class="clock__digit-group">
			<div class="clock__digits" data-time="a">00</div>
			<div class="clock__digits" data-time="b">00</div>
		</div>
	</div>
	<div class="clock__colon"></div>
	<div class="clock__block" aria-hidden="true" data-time-group>
		<div class="clock__digit-group">
			<div class="clock__digits" data-time="a">00</div>
			<div class="clock__digits" data-time="b">00</div>
		</div>
	</div>
	<div class="clock__block clock__block--delay2 clock__block--small" aria-hidden="true" data-time-group>
		<div class="clock__digit-group">
			<div class="clock__digits" data-time="a">PM</div>
			<div class="clock__digits" data-time="b">AM</div>
		</div>
	</div>
</div>
<script src="https://camtavietnam.github.io/JS/clocj1.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://camtavietnam.github.io/CSS/clock1.css"/>
    
Lưu lại và tận hưởng thôi

Lời kết

Chúc các bạn thành công và đừng quên để lại bình luận, đánh giá bên dưới nhé!

Bài viết liên quan:

Rate Articles:

Two thousand a sour orange

Post a Comment

Leave a comment by topic of the article, and check in Notifications for Me to receive email notifications when your comment is responded to.
Put URL image or Code Snippet , và Quote , then click the button you want to analyze the syntax. Copy the results of the syntax analysis and paste it into the comment field.


image quote pre code