Refresh

Comments

Two thousand a sour orange

Happy Vietnamese women's day!

Mở đầu

Ngày phụ nữ Việt Nam là kỷ niệm mốc thành lập Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam. Đây là tổ chức do Đảng Cộng sản Việt Nam phê duyệt thành lập, về sau đổi tên thành Hội Phụ nữ Việt Nam.
Là tổ chức có vai trò chính trị xã hội trong thời chiến cũng như thời bình.

Lời chúc

Camta xin gửi ngàn lời chúc tốt đẹp nhất đến chị em phụ nữ xinh đẹp của chúng ta. Hãy luôn hạnh phúc thật nhiều nha !!!

theo: Camta

Lời kết

Chúc các bạn Nữ ngày lễ 20/10 thật là vui vẻ và đừng quên để lại bình luận, đánh giá bên dưới nhé!

Bài viết liên quan:

Rate Articles:

Two thousand a sour orange

Post a Comment

Leave a comment by topic of the article, and check in Notifications for Me to receive email notifications when your comment is responded to.
Put URL image or Code Snippet , và Quote , then click the button you want to analyze the syntax. Copy the results of the syntax analysis and paste it into the comment field.


image quote pre code